20080523

Διαμονητήριον


Νύχτα είναι
να μη ξημερώνει πια μέσα σου.