20110303

Μονόδρομος


Τα πράγματα με εκδικούνται για την ομορφιά σου θαμπώνοντας το μυαλό μου,
κάνοντας τα πλοία σου να κινούνται αργά.
Μαζεύοντας την αίγλη τους στο αριστερό σου στήθος,
χαρίζουν στα χρυσάνθεμα τη διάρκεια που τους αξίζει
αμβλύνοντας απλά τις γωνίες στα μάτια μου.