20110507

______________

Αντίο, και ευχαριστώ για τα ψάρια.

Η συνέχεια αλλού... κάπως διαφορετικά.

b612a
Οκτώβριος 2007 - Μάιος 2011