20170324

Τα τρία αδέρφια


Οι πυροσβέστες θα φτάσουν λαχανιασμένοι όταν το πουκάμισο μου θα είναι πιο κόκκινο από τη φωτιά

σ'εμένα μιλάς ψιθυριστά; 


Από τους τρεις που πλησιάζουν, τον ένα τον ξέρω από παιδί γιατί έχει χτυπημένα γόνατα. Ο δεύτερος είναι συναρπαστικός μα φοράει πάντα λάθος γραβάτα. Ο τρίτος κάποτε πήγε να συναντηθεί με όλες τις εκπλήξεις, αλλά βρήκε μόνο μία: δεν υπήρχαν εκπλήξεις.

Αυτός ο τρίτος, είμαι εγώ, 

σ' εμένα μιλάς ψιθυριστά;