20090709

Το δαχτυλίδι



Η παιδική μας ηλικία
είναι το δωμάτιο που στεγνώνουν οι στεναγμοί στον ήλιο
και εσείς ρολόγια, δείξτε για μια φορά το χρόνο
με το δικό μου τρόπο.
.
.
.
Εκεί που μπλέκονται τα πρωινά μου όνειρα με τα μαλλιά σου
στην πτώση μου
θέλω να κρατηθώ από το μόνο σταθερό σημείο που γνωρίζω
την αλμυρή κοιλάδα του λαιμού σου.
.