20080513

Η Μαρκησία βγήκε στις πέντεAs she walks in the room, scented and tall


hesitating once more


And as I take on myself and the bitterness I felt


realize that love flows
Portishead ~ The rip