20080403

Οι σκυφτοί άνθρωποι


Κάθε δρόμος βγάζει εκεί που θέλει

Καθετί συμβαίνει

όταν θέλει εκείνο να συμβείΝύσταξαΚουράστηκα

Θέλω τόσο να ξεκινήσω από την αρχή

Αλλά το μόνο που μου έχει μείνει πια

είναι να κάνω συνεχώς καινούργια λάθη.