20080403

Οι σκυφτοί άνθρωποι














Κάθε δρόμος βγάζει εκεί που θέλει

Καθετί συμβαίνει

όταν θέλει εκείνο να συμβεί











Νύσταξα



Κουράστηκα





Θέλω τόσο να ξεκινήσω από την αρχή













Αλλά το μόνο που μου έχει μείνει πια

είναι να κάνω συνεχώς καινούργια λάθη.