20131104

Αργός στη δύση του
Κανείς δεν εκτίμησε περισσότερο από εμένα
την αξία ενός Νοέμβρη

χωρίς αυτοκινητοπομπές και παράλογα σύννεφα.