20130621

:-/
Αχ και να' ξερες πόση αξιοπρέπεια χρειάστηκε
να μαζέψει το φεγγάρι για να σηκωθεί κι απόψε
πάνω από τις σκεπές, χλωμό, μισό,
ακατανόητο, οι σημασίες του να ανεμίζουν
όπως τα ρούχα στις ταράτσες.